Trojročná záruka

PODMIENKY PRE PREDĹŽENIE ZÁRUKY OD FIRMY MAKITA s.r.o.

- Ak chcete využiť predĺženú 3 ročnú záruku na náradie od firmy Makita s.r.o., stačí si zaregistrovať zakúpené náradie do 30 dní od dátumu nákupu na stránke www.makita.sk. Záruka platí od dátumu nákupu, nie registrácie. Ak si chcete zaregistrovať svoje náradie, najprv si musíte založiť užívateľský účet na stránke www.makita.sk. Následne zaregistrujete náradie na svojom užívateľskom účte. Každé zakúpené náradie musí byť registrované samostatne. Po registrácii si vytlačte certifikát potvrdzujúci predĺženie záruky na 3 roky. Certifikát musí byť pri reklamácii predložený s náradím a je platný iba spolu s dokladom o zakúpení náradia a vyplneným záručným listom.

- Predĺžená záruka sa nevzťahuje na batérie, nabíjačky batérií, pneumatické náradie, priemyselné batérie, priemyselné batériové náradie, benzínové náradie, bundy a vesty.

V prípade uplatnenia záručnej opravy počas 3. roku záručnej doby musí byť k náradiu priložené vytlačené potvrdenie o predĺženej záruke, záručný list a doklad o kúpe.

Záruka sa vzťahuje výlučne na náradie obchodované na slovenskom trhu spoločnosťou Makita s.r.o.

Podrobné záručné podmienky pre náradie Makita sú uvedené v záručnom liste.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA NÁRADIE , KTORÉ BOLO ZAKÚPENÉ 1. SEPTEMBRA 2018 ALEBO NESKÔR.

Odkaz na 3-ročnú záruku (kliknite na obrazok):

3 ročná záruka